Σύστημα Ποιότητας EUROSTAL

Για την σωστή τήρηση της παραγωγικής διαδικασίας, η Eurostal διαθέτει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ενός σύγχρονου εργοστασίου που αφορούν διεργασίες παραγωγής, συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας των προϊόντων της. Η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία σε μικρά και μεγάλα έργα σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και τις πιστοποιημένες πρώτες ύλες (προφίλ μηχανισμούς, εξαρτήματα, βαφές) μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζομε και να δημιουργούμε κατασκευές αλουμινίου με σήμανση CE, μέσα από πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 διαδικασία παραγωγής. Το τελικό επίπεδο κάθε κατασκευαστικής μας εφαρμογής διακρίνετε από :
• πενταετή γραπτή εγγύηση
• διασφαλισμένη λειτουργικότητα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
• σχεδιασμό και αισθητική
• διαχρονική αξιοπιστία
• Tάχιστο χρόνο παράδοσης

Portfolio Eurostal
Εγγυήσεις EUROSTAL

Κάθε κατασκευή μας συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και τα ανάλογα πιστοποιητικά CE. Με γνώμονα το γεγονός ότι κάθε σύστημα κατασκευής αλουμινίου, σιδήρου, inox ή γυαλιού κατασκευάζετε για να εξυπηρετήσει τον πελάτη στο σύνολο της ζωής του, η εταιρεία μας επιδιώκει:
1. την απόλυτη εφαρμογή
2. την μέγιστα επιτευκτή ηχομόνωση
3. την απόλυτη στεγανότητα
4. την επαρκέστερη στερεότητα
5. τον ζητούμενο χρωματισμό