Πιστοποιητικά Κατασκευαστή

Πιστοποιητικό Σήμανσης CE από την Εuropa Στο πλαίσιο της μεταβίβασης των αρχικών δοκιμών τύπου ITT ( Προτύπων ΕΝ 14351-1 και ΕΝ 13830 Σήμανσης CE ) για την κατασκευή Πορτών- Παραθύρων-και Υαλοπετασμάτων.
Βεβαιώνει ότι η εταιρία Eurostal κατασκευάζει κουφώματα αλουμινίου Europa τηρώντας πιστά τις διαδικασίες και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει η Europa profil Αλουμίνιο.