Αντικατάσταση

Σήμερα, υπάρχει εγκατεστημένος σε όλη την Ελλάδα ένας τεράστιος αριθμός κουφωμάτων, η παλαιότητα των οποίων κυμαίνεται από 15 μέχρι και 50 έτη.
Η τεχνολογία και οι τεχνικές γνώσεις εκείνης της εποχής, δημιούργησαν κουφώματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, όπως επίσης και στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις.
Ο νέος τρόπος ζωής με τις απαιτήσεις που αυτός δημιούργησε απαιτεί πλέον συστήματα αλουμινίου με υψηλό τεχνολογικό υπόβαθρο και υψηλή αισθητική, στοιχεία τα οποία θα βελτιώσουν και θα στηρίξουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι λόγοι που επιβάλλουν σήμερα την αντικατάσταση κουφωμάτων είναι:

1. Θερμομόνωση και εξοικονόμηση ενέργειας. Η αντικατάσταση ενός μή θερμοδιακοπτόμενου με ένα θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα έχει θεαματικές επιπτώσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα ουσιαστικά απομονώνει το εσωτερικό από το εξωτερικό περιβάλλον, μη επιτρέποντας την μεταφορά θερμότητας.

2. Ηχομόνωση. Οι σύγχρονες διατάξεις στεγάνωσης με κεντρικά και περιμετρικά ελαστικά σε συνάρτηση με διπλές υαλώσεις, έχουν τη δυνατότητα να εμποδίσουν την μεταφορά του ήχου από το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό της κατοικίας και το αντίστροφο.

3. Η αισθητική του χώρου. Τα σύγχρονα συστήματα αλουμινίου διατίθενται σε διάφορες μορφές, καμπυλωτά και ίσια, και σε διάφορες τάξεις μεγέθους, μικρά και μεγάλα. Επίσης, η δυνατότητα διαφορετικών χρωματισμών και αποχρώσεων, καθώς επίσης και διχρωμιών, καλύπτουν αφενός όλες τις αρχιτεκτονικές τάσεις και αφετέρου δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον κατοικίας ή εργασίας.

4. Ασφάλεια. Οι σύγχρονοι μηχανισμοί κίνησης και ασφάλισης των κουφωμάτων διαθέτουν κλειστικές διατάξεις, οι οποίες προσφέρουν δυνατότητα αυξημένης ασφάλισής τους για αντικλεπτική προστασία.